Miljø og sertifisering

Vi er pådrivere for bedre miljø- og energisparende løsninger. Vi er tilknyttet en rekke statlige og private institusjoner i forbindelse med gode miljøtiltak og sertifisering.

Kravene som stilles til oss sikrer at du som kunde gjør de riktige og forsvarlige valg.


Vi er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste og oppfyller kravene til vernetjenesten, har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i tråd med arbeidsmiljølovens krav.

Vi oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter og har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade.


Å bli sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift er et synlig bevis på at Mr. Clean AS tar miljøet på alvor og viser samfunnsansvar. Såvel arbeidsmiljø som forurensning og avfallshåndtering er viktige miljøfaktorer for alle bedrifter – og spesielt i vår bransje.

Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbudsrunder. Miljøfyrtårn er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon når din virksomhet skal gi tilbud.


Norske bedrifter har et ansvar for emballasjen også etter at den er tom. Som medlem i Grønt Punkt Norge tar Mr. Clean AS ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.


Får å skåne Miljøet og naturen er vi stolt av å bruke Lagoon™ som er det eneste våtpleiesystemet som er godkjent av Woolmark.


Startbank henter informasjon fra offentlige registre, blant annet Skatteetaten. Leverandørene kan oppgi Startbank -ID og slippe å sende dokumentasjon i hver enkelt konkurranse. I tillegg vil også informasjonen holdes oppdatert.

Startbank har et samarbeid med Skatteetaten om tilgang på skatte- og avgiftsinformasjon som oppdateres i sanntid. Startbank gir tilgang til kvalitetssikret informasjon om blant annet leverandørenes forsikringer, standarder for samfunnsansvar (CSR), HMS- og kvalitetsstandarder, sikkerhetserklæringer og økonomiske tall.


NHO Service og Handel er en av de to største landsforeningene i NHO og består av 2.400 bedrifter med 6.000 virksomheter og 86.000 årsverk. Bransjene er: Arbeid og inkludering, Bemanning og Rekruttering, Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), Helse og Velferd, Renhold og Eiendomsservice, Sikkerhet og Beredskap, Handel, samt Frisør og Velvære.


Norsk renseri- og vaskeriforening (NRV) er en bransjeforening for renserier og vaskerier i Norge.