Om Mr. Clean

Mr. Clean AS startet som rengjøringsbyrå i 1992, tuftet på Bergesen Gruppen AS. I 2001 ble det opprinnelige selskapet omgjort til holdingselskap og det ble etablert et nytt driftsselskap med navnet Byggrengjøring AS.

I 2001 etableres også nytt selskap for renseri og vaskeritjenester. Det etableres etter hvert flere renseri-avdelinger som i 2006 endrer navn til Mr.Clean AS.

I 2018 samler vi alle våre drifts-selskaper under paraplyen Mr. Clean AS.

Mr. Clean AS har som målsetting å være en attraktiv og aktuell total-leverandør av alle tjenester
innenfor Renhold, Kantine og Eiendomsservice.